Dokumentacja LGD – Wzgórza Dalkowskie

Statut Stowarzyszenia

Statut Stowarzyszenia Wzgórza Dalkowskie [Pobierz w wersji PDF] Statut_250717

Więcej...

Lokalna Strategia Rozwoju 2014-2020

Lokalna Strategia Rozwoju Wzgórz Dalkowskich na lata 2014-2020 [POBIERZ] Harmonogram włączenia mieszkańców [POBIERZ] Harmonogram spotkań informacyjnych w sprawie Lokalnej Strategii Rozwoju Wzgórz Dalkowskich 2014 – 2020 [POBIERZ]

Więcej...

Plan komunikacyjny

Plan komunikacyjny Plan Komunikacyjny [POBIERZ] Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2016r. [POBIERZ] Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2017r. [POBIERZ]

Więcej...

Wykorzystanie środków

Informacja o wykorzystaniu środków Realizacja LSR (art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013) Kwota na lata 2014-2023 10 450 000 PLN Koszty bieżące (art. 35 ust. 1 lit. d rozporządzenia nr 1303/2013) w tym: Kwota na lata 2014-2023 2 153 200 PLN w tym w latach 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Więcej...

Realizacja Strategii

Realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność Umowa ramowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – Cz. 1/2 Umowa ramowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – Cz. 2/2 Harmonogram naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR Aneks do umowy o...

Więcej...